Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „Techmar”

Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe „Techmar” Sp. z o.o. legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze procesu inwestycyjno-budowlanego. Wieloletnia obecność na rynku, zdobyte doświadczenie pozwoliło skupić wokół przedsiębiorstwa wielu doświadczonych, rzetelnych specjalistów reprezentujących różne branże budowlane.

Zgromadzony zespół specjalistów, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę praktyczną zapewnia naszej spółce wysoką skuteczność w realizacji wszystkich etapów procesu inwestycyjno-budowlanego.

Pełna znajomość prawa budowlanego, obowiązujących na rynku procedur, zapewnia zleceniodawcom    i inwestorom fachowe doradztwo w optymalnym wykorzystaniu czasu przewidzianego do realizacji planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Mając na uwadze konieczność posiadania stałego dostępu do wiedzy o nowych technologiach stosowanych w inżynierii budowlanej oraz możliwość ich wykorzystania w codziennym działaniu, utrzymujemy stałą współpracę zarówno z ośrodkami naukowo-technicznymi regionu warmińsko-mazurskiego jak też z innymi.

Posiadane referencje wystawiane naszej firmie przez obsługiwanych zleceniodawców, inwestorów są najlepszym świadectwem należytego wykonania powierzonych zadań.

Doradztwo

Zespół doradczy skupia praktyków dysponujących wiedzą i doświadczeniem.

Projektowanie

Współpracujemy z liczną grupą specjalistów posiadających uprawnienia zawodowe.

Wykonawstwo

Współpracujemy z liczną grupą specjalistów posiadających uprawnienia zawodowe.